EXTRAVYFUK.eu
Váš dodávateľ kvalitných výfukov na všetky typy áut.


Nákupný košík

Košík je prázdny

zobraziť zmazať
Výfuk, častí výfukov a jeho funkcie

 

Výfukový systém odvádza výfukové plyny z motora vznikajúce jeho spaľovaním. Ďalšou úlohou je zníženie hluku tvoreného spaľovaním v motore. Výfukový systém odvádza škodlivé výfukové plyny mimo vozidlo, aby niedochádzalo k jeho preniknutiu do kabíny. Výfukový systém je navrhnutý pre každý motor zvlášť, aby bol zachovaný správny spätný tlak vnútri motora, čím je zaručené správne plnenie a vyprázdnenie spaľovacieho priestoru. Vďaka tomu má výfuk veľký vplyv na využitie maximálneho výkonu pri čo najmenšej spotrebe.

 

Odporúčanie: Veľmi často sa stretávame s rôznymi "úpravami" vyfukov. Nie je výnimkou vsadením iných dielov (predovšetkým z vozidiel Škoda kvôli cene) zníženia priemeru výfukového potrubia niekedy aj viac ako o polovicu. V takom prípade dochádza k enormnému zvýšeniu tlaku vo vnútri motora a nedostatočnému odvodu spalín. Na výfuku týmto ušetríte minimum v porovnaní s investíciou do opravy motora. 

Výfuk a jeho opotrebenie:

Výfuk je jedným z najviac namáhaných súčastí automobilu. Vďaka výraznému striedaniu teplôt, pôsobením kyslej vody vzniknutej kondenzáciou výfukových plynov, podlieha celé výfukové potrubie extrémnej korózii. Z vonkajšej strany na výfuk pôsobí voda, nečistoty na cestách (kamene a iné predmety). Ďalším faktorom, ktorý na výfuk pôsobí, sú vibrácie, ktoré namáhajú ohyby a predovšetkým spoje. Preto firma POLMOstrów sp.z.o.o. v maximálnej miere vystužuje spoje medzi trubkou a tlmičom.

Výfuk a jeho diely

Výfukové zvody:

Výfukové zvody sú prvá časť výfukovej sústavy. Zvody odvádza výfukové plyny od hlavy motora po prvej výfukový tlmič, alebo katalyzátor. Výfukové zvody sú tvorené väčšinou jednou, alebo dvoma rúrami. V prípade vozidla s katalyzátorom by mali byť tieto zvody vždy z nehrdzavejúcej ocele.

Pružné členy, pletence

Pružné členy slúži na odstránenie vibrácií vznikajúce chodom motora. Pružné členy sú umiestňované čo najbližšie motora, väčšinou ešte pred katalyzátor. Tieto pružné členy sa musí navariť po vyrezanie súčasného pružného člena. Pred objednávkou odporúčame zmerať priemer rúrky pred a za existujúcim členom. K dĺžke súčasného člena od zvaru po zvar pripočítajte 2-3cm. Nový člen musí byť nasadený na výfukové potrubie a prevarene všetky 3 vrstvy. Priemer členu sa riadi vždy širším priemerom výfukového potrubia. Dodávame pružné členmi so systémom "INTERLOCK". Tieto pružné členmi sa vyznačujú vysokou pružnosťou pre čo najväčšiu účinnosť.

 

Odporúčanie: Často zákazníci v snahe "ušetriť" nahrádzajú pružné členy rúrkou. V takom prípade dochádza k výraznému zvýšeniu hluku v kabíne, ozývajú sa rôzne pazvuky a dochádza k vylamovaniu rúr z tlmičov výfukov, alebo praskanie výfukových rúrok v ohyboch. V takom prípade nemožno uplatniť na výfukové potrubie či tlmič výfuku reklamáciu.

Katalyzátor:

Katalyzátor je veľmi jemné sito malých komôrok potiahnutých vrstvou vzácnych kovov (platina, paládium, ródium itď). Katalyzátor vďaka chemickej reakcii znižuje obsah kysličníka uhoľnatého a uhľovodíkov vo výfukových plynoch. Vedľajším produktom tejto reakcie je voda, ktorá kondenzuje vo výfukovej sústave. Katalyzátor je u novších modelov automobilov ako u benzínových, tak u dieselových motorov. Technicky sa jedná o totožný katalyzátor, rozdiel je v zložení vrstvy vzácnych kovov. Staršie dieselové motory musia mať kvôli dymivosti katalyzátor so zníženou hustotou komôrok. Originálne katalyzátory sú v drvivej väčšine keramickej. Univerzálne katalyzátory sa vyrábajú aj s kovovou vložkou, čo má veľa výhod.

Katalyzátory keramické:

Tieto katalyzátory majú keramickú vložku. Jedinou výhodou týchto katalyzátorov je len o niečo málo nižšia cena. Keramické katalyzátory sú oveľa citlivejšie na poškodenie ako mechanické (uder cudzieho predmetu na vozovke) tak chemické a to najmä pri zlom nastavení motora. Keramické katalyzátory sa nehodí pre automobily upravené na alternatívny pohon LPG / CNG ani dieselových motorov.

Katalyzátory kovové:

Tieto katalyzátory majú vložku kovovú. Tieto katalyzátory sú len o trochu drahšie ako katalyzátory keramické. Zato majú oveľa širšie použitie. Kovové katalyzátory nie sú tak citlivé na mechanické poškodenie, nie je tak veľké riziko poškodenia vplyvom horšieho chodu motora. Tieto katalyzátory sú vhodné pre dieselové motory i motory poháňané alternatívnym pohonom LPG / CNG. Nami dodávané kovové katalyzátory majú zvýšený obsah Titanu, aby lepšie odolali vyššej spaľovacej teplote pri pohone LPG / CNG.

Poškodenie katalyzátora:

Upchatie katalyzátora-dôjde väčšinou po natankovaní nekvalitného bezolovnatého benzínu, pri zlom zapaľovanie motora, veľkému priesaku oleja do motora.
K poškodeniu (roztopení) katalyzátorový vložky môže dôjsť pri roztlačování vozidla. Do katalyzátora sa dostane s výfukovými plynmi aj nespálené palivo, ktoré sa vznieti až v katalyzátoru.
Motor nikdy neštartuje s vyskrutkovanom zapaľovacími sviečkami.

Lambda sonda:

Lambda sonda je čidlo, umiestnené pred katalyzátorom prípadne v telese katalyzátora. Tento snímač vyhodnocuje množstvo kyslíka vo výfukových plynoch. Na základe týchto údajov riadiaca jednotka motora upravuje pomer paliva a vzduchu pre zachovanie optimálneho spaľovania. Nefunkčné lambda sonda má za následok nedokonalé spaľovanie, ktoré vo väčšine prípadov vedie k zvýšeniu spotreby paliva, zníženie výkonu motora a vyšší dymivosti. Hrozí tiež trvalé poškodenie katalyzátora.

Tlmič výfuku:

Tlmič výfuku je tvorený niekoľkými komorami, cez ktoré sú pomocou dierovaných trubiek vedené výfukové plyny tak, aby došlo k zníženiu ich rýchlosti a tým aj zníženie rezonancií. Tieto dierované rúrky sú obalené "nekonečným skleným vláknom". Toto vlákno na rozdiel od sklenej vaty používané predtým nesaje kondenzovanú vodu, vydrží teplotu až 900oC, takže nehrozí jej hrudkovaniu a následné postupné vyfúkanie výfukovými plynmi.

Výfukove rúry:

Vďaka vysokým rozdielom v teplote sú výfukové rúry vždy vyrobené "švové technológií". Výfukovej rúrky spájajú jednotlivé tlmiče výfukov, koncová rúrka potom odvádza výfukové plyny mimo auto.